افسانه حيات: يادنامه استاد حسن امداد

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵

نویسنده : كوروش كمالي‌سروستاني

ناشر : دانشنامه فارس

 

اطلاعات کتاب : این کتاب كه در پنج فصل تنظيم و ارايه شده است، مي‌كوشد تا با نگاهي دوباره به زندگی، اندیشه و آثار این استاد بزرگ، برگ زرين یادگارهای فرهنگی و علمی او را در خاطر نقش زند. پس از مقدمه امير امداد و مقاله «ميراث امداد؛ مسئوليت ما» نوشته كوروش كمالي‌سروستاني كه اين كتاب به كوشش وي چاپ و منتشر شده است، و نيز بررسي كارنامه عمر استاد حسن امداد، افسانه حيات بخش‌های زير را در ديگر فصول در برمي‌گيرد:

• گزیده مقاله‌ها: این بخش به ارائه متن برخي از مقاله‌هایی اختصاص دارد که استاد امداد آنها را نگاشته‌اند که شامل 12 مقاله با عنوان‌های: سفرهای سعدی؛ سعدی و مکتب ادبی شیراز؛ شیراز در عصر حافظ و ... است.

• کتاب‌های استاد: در این بخش که یادمان‌های پژوهشی استاد امداد نام گرفته، کتاب‌های استاد امداد معرفی شده‌اند که مجموعاً 21 کتاب را شامل می‌شود.

• یادنگاشته‌ها: در این بخش مقاله‌ها و يادنگاشته هايي ارايه شده که دیگر اساتید در ستايش و رثاي استاد حسن امداد نوشته‌اند.

• به روایت تصویر: این بخش نيز دربرگيرنده زندگي استاد حسن امداد به روایت تصویر است که شامل عکس‌های ایشان در دوره‌های مختلف زندگی‌شان است.

 

تاریخ انتشار : 1390

تعداد صفحات : 306 

اندازه فایل (بایت) : cm

ISBN : 6ـ10ـ5554ـ600ـ978

زبان : فارسی

دسترسی‌ها
  زندگینامه
  رویداد
  سخنرانی
  گفت و گو
  مقاله
  کتاب‌
  عکس های شخصی
  درباره کوروش کمالی
  ارتباط با من
  آر اس اس