آشنایی با کوروش کمالی سروستانی

تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ماه ۱۳۹۵

فعاليت‌هاي فرهنگي و اجرايي

1370 عضو ستاد برگزاري كنگره بين المللي خواجوي كرماني

71ـ1370 دبير صفحه «درّ دري» روزنامه خبر

1371 پيشنهاد تشكيل مركز شيرازشناسي

1371 مدير مركز شيرازشناسي 

1372 پيشنهاد تشكيل بنياد فارس‌شناسي

1372 عضو هيأت مؤسس و هيأت مديره بنياد فارس‌شناسي

75ـ1372 مدير اجرايي بنياد فارس‌شناسي

1372 مؤسس و مدير مؤسسه فرهنگي و پژوهشي انديشه ورزان

1372 پيشنهاد برگزاري نخستين همايش فارس‌شناسي

1372 مسئول كميته اجرايي نخستين همايش فارس‌شناسي

1372 تدوين و پيشنهاد طرح تأسيس سازمان واحد سير و سياحت جمهوري اسلامي ايران با ادغام سازمان‌هاي موازي

1372 پيشنهاد تشكيل بانك توسعه گردشگري

1372 پيشنهاد و تدوين طرح جامع گردشگري استان فارس

1372 پيشنهاد تأسيس دانشگاه غيردولتي و غيرانتفاعي حافظ در شيراز

1372 تاكنون عضو انجمن ادبي ياران يكشنبه

1373  عضو هيأت مؤسس و دبير انجمن آثار و مفاخر فارس

1374 تاكنون مؤسس و مدير دانشنامه فارس

1374 دبير كميته علمي سمينار «فارس و جاذبه‌هاي توريستي»

1374 پيشنهاد دهنده و دبير علمي و اجرايي دومين همايش فارس‌شناسي

1374 معاونت پژوهشي و طرح برنامه بنياد فارس‌شناسي

1374 پيشنهاد تبديل خانه مخروب زينت‌الملك به مجتمع فرهنگي و مركز بنياد فارس‌شناسي

1374 پيشنهاد تدوين دانشنامه فارس

85ـ1375 مدير عامل بنياد فارس‌شناسي

1375 تاكنون عضو انجمن بين‌المللي ايران‌شناسي(International Society for Iranian Studies (ISIS))

1375 دبير و هماهنگ كننده ستاد برگزاري سومين همايش فارس‌شناسي

1375 تأسيس نگارخانه فارس

1375 پيشنهاد دهنده و عضو هيأت مؤسس انجمن ادب فارس

1375 پيشنهاد دهنده و عضو هيأت مؤسس انجمن هنرمندان فارس

1375 پيشنهاد طراحي و ساخت و نصب تنديس حافظ در ميداني به نام حافظ به شهرداري شيراز و انجام‌مطالعات در مورد آن و برگزاري ده نشست علمي با هنرمندان‏، حافظ شناسان و مديران

1375 پيشنهاد برگزاري سومين همايش فارس‌شناسي

1376 تأسيس انجمن جوانان فارس با زير مجموعه: انجمن پژوهشگران جوان‏، انجمن معماران جوان، انجمن هنرمندان جوان، انجمن شاعران جوان، انجمن داستان نويسان جوان

1376 پيشنهاد نامگذاري اول ارديبهشت ماه هر سال به نام روز سعدي در تقويم ملي

1376 پيشنهاد نامگذاري بيستم مهرماه هر سال به نام روز حافظ در تقويم ملي

1376 عضو هيأت مؤسس انجمن دوستداران سعدي

1376 دبير برگزاري اولين يادروز حافظ

1377 صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه پارس

1377 مدّرس كلاس‌هاي شيوه پژوهش در بنياد فارس‌شناسي (دورة اول)

1377 دبير برگزاري اولين يادروز سعدي

1377 دبير برگزاري دومين يادروز حافظ

1377 پيشنهاد و برگزاري كنگره فلسفه و حكمت در فارس

1377 پيشنهاد و برگزاري سالانه «جشنواره زنان هنرمند فارس»

1377 پيشنهاد احياي قبرستان دارالسلام و تبديل آن به بوستان دارالعلم شيراز و اجراي طرح مطالعاتي آن

1377 پيشنهاد اختصاص محلي ويژه، جهت دفن بزرگان فرهنگ و ادب فارس با عنوان «آرامگاه نام‌آوران فارس» در جوار آرامگاه حافظ

1378 پيشنهاد و برگزاري، «سوگوارة تعزيه» در ماه محرم هر سال در شيراز

1378 عضو انجمن ميراث فرهنگي شهرستان شيراز

1378 مدير مسئول و سردبير فصلنامه فارس شناخت

1378 عضو هيأت مؤسس و هيأت مديره مركز حافظ‌شناسي

1378 پيشنهاد تشكيل مركز سعدي‌شناسي

1378 عضو هيأت مؤسس و مدير عامل و رييس هيأت مديره مركز سعدي‌شناسي

1378 دبير برگزاري دومين يادروز سعدي

1378 پيشنهاد و برگزاري كنگره بين‌المللي بزرگداشت ششصدمين سال درگذشت مجدالدين فيروزآبادي

1378 پيشنهاد و برگزاري «جشنواره سالانه عشاير فارس»

1378 پيشنهاد و برگزاري كنگره شوراها و توسعه فرهنگي و اجتماعي استان فارس

1378 پيشنهاد و نظارت بر چاپ نقشه گردشگري فارس به زبان فارسي، انگليسي، فرانسوي، آلماني، ژاپني، ايتاليايي و عربي

1379 عضو هيأت مؤسس انجمن دوستداران محيط زيست فارس

1379 دبير برگزاري سومين يادروز سعدي

1379 دبير كنگرة مشاركت‌هاي جهاني و گفتگوي تمدن‌ها با همكاري يونيسف در شيراز

1379 پيشنهاد و هماهنگ كننده اجراي هفته فرهنگ شيراز در وايمار آلمان

1379 پيشنهاد و برگزاري هفته فرهنگ فرانسه در شيراز

1379 پيشنهاد استاندارد سازي و بهينه سازي محور «دروازه ملل تا دورازه قرآن»

1379 پيشنهاد دهنده ساخت تنديس يادمان گوته و حافظ در حافظيه و وايمار آلمان

1379 پيشنهاد تدوين «حافظ مرجع» با همكاري حافظ‌شناسان برجستة كشور توسط مركز حافظ‌شناسي

1379 پيشنهاد تدوين «سعدي مرجع» با همكاري سعدي‌شناسان برجستة كشور توسط مركز سعدي‌شناسي

1379 طرح و پيشنهاد تأسيس «موزه بزرگ قرآن فارس» با تأكيد بر آثار خوشنويسان و مذّهبان و قرآن پژوهان فارس

1379 پيشنهاد و برگزاري جشنوارة سالانه «جشن قرآن» با همكاري ادارة كل اوقاف و امور خيريه استان فارس در پايان ماه مبارك رمضان هر سال

1379 پيشنهاد تأسيس، مطالعه و ساخت «گنجينه تاريخ فارس» در خانه زينت‌الملك (با روايت تاريخي و مجسمه‌هاي مومي كه در اسفند ماه 82 گشايش يافت)

1379 پيشنهادساخت مركزسعدي‌شناسي در جوار آرامگاه سعدي و نظارت بر طراحي نقشه اوليه آن

1379 پيشنهاد تدوين دانشنامه خليج فارس

1379 پيشنهاد تدوين فرهنگ آثار تاريخي فارس

1379 پيشنهاد و برگزاري مراسم تجليل از بزرگان فارس از جمله: استاد تجويدي، استاد صابر، احمد اقتداري، آيت‌الله سيد عبدالحسين لاري،‌ دكتر عبدالحسين زرين‌كوب، خاندان وصال

1379 پيشنهاد و برگزاري كلاس‌هاي سعدي‌پژوهي

1380 تشكيل «مركز مطالعات مردم‌شناسي و فرهنگ مردم فارس»

1380 مدّرس كلاس‌هاي شيوة پژوهش در بنياد فارس‌شناسي (دورة‌ دوم)

1380 دبير برگزاري چهارمين يادروز سعدي

1380 عضو هيأت مؤسس انجمن دفاع از حقوق كودكان فارس

1380 دبير برگزاري روز جهاني موزه در استان فارس

1380 پيشنهاد ساخت «باغ موزه تاريخ ادبيات ايران» در باغ جهان‌نما

1380 پيشنهاد دهنده برگزاري ماه فرهنگ آلمان در شيراز

1380 پيشنهاد سامان‌دهي موزه‌هاي تخصصي هخامنشيان در تخت‌جمشيد، ساسانيان در بيشابور، كريم‌خان زند در باغ نظر و قاجاريه در خانه نصيرالملك

1380 پيشنهاد خريد و تبديل خانه استاد صابر به خانه هنر صابر

84ـ1380 پيشنهاد تشكيل «شوراي توسعه فرهنگي استان فارس» و دبير اين شورا

1380 پيشنهاد و مديريت توليد CD شيراز به شهرداري شيراز

1380 پيشنهاد ساخت «برج فرهنگ» در شهر شيراز

1380 پيشنهاد ساخت پارك «شهر تمدن‌ها» در زمين‌هاي اطراف شيراز

1380 پيشنهاد ساخت «خانه فرهنگ عشاير ايران» در فيروزآباد فارس

1380 پيشنهاد و برگزاري همايش كازرون‌شناسي

1380 پيشنهاد و برگزاري جشنواره فرهنگ داراب

1381 دبير برگزاري پنجمين يادروز سعدي

1381 پيشنهاد نامگذاري روز 15 ارديبهشت به نام روز شيراز

1381 عضو ستاد برگزاري روز شيراز

1381 پيشنهاد ساخت «خانه فلسفه و حكمت ايران اسلامي» در كنار مدرسه خان

1381 پيشنهاد تشكيل انجمن فلسفه و حكمت فارس

1381 پيشنهاد تشكيل انجمن دوستداران ميراث فرهنگي فارس

1382 تاكنون عضو انجمن جوامع فارسي زبان (ASPS)

1382 تاكنون عضو سازمان بين‌المللي موزه‌هاي جهان (ايكوم، ICOM)

1382 دبير برگزاري ششمين يادروز سعدي

1382 دبير برگزاري هفته فرهنگ آلمان و فرانسه در شيراز

1382 دبير نخستين همايش انجمن مطالعات بين‌المللي جوامع فارسي زبان در شيراز

1382 تشكيل انجمن جوامع فارسي زبان (شعبه شيراز) با همكاري كشورهاي هند‏، پاكستان، افغانستان، تاجيكستان و...

1383 دبير برگزاري هفتمين يادروز سعدي

1383 دبير اجرايي كنگره بين  المللي مكتب فلسفي شيراز

1384 مدير اجرايي و علمي هشتمين يادروز سعدي

1384 مدرس كلاس‌هاي شيوة پژوهش در مؤسسه آموزش عالي حافظ شيراز

1384 دبير همايش بزرگ فارس‌شناسي (با ارايه 100 سخنراني علمي و تجليل از 80 نفر از نام‌آوران فارس اعم از روحانيون‏، هنرمندان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران، كارآفرينان، محققان، ورزشكاران و چاپ تمبر يادبود براي آنان همراه با اهداء لوح زرين فارس‌شناسي و…)

1385 دبير اجرايي و علمي نهمين ياد روز سعدي

1385 دبير اجرايي همايش متن‌شناسي شاهنامه از شيراز تا طوس

85ـ1372 دبير اجرايي و علمي بيش از 100 كنگره‏، سمينار و نشست علمي و فرهنگي منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي از1372تا 1385 از جمله: كنگره‌هاي فارس‌شناسي، يادروز سعدي، يادروز حافظ، ماه فرهنگ آلمان، كنگره فلسفه و حكمت در فارس، كنگره بزرگداشت مجدالدين فيروزآبادي، كنگره بـزرگـداشت سـيد عـبدالحسـين لاري، كـنگره كـازرون‌شناسي، كنگره متن‌شناسي شاهنامه و...

85ـ1372 مـساعدت، هـدايت و بـرگزاري بـيش از 60 نـمايشـگاه هـنري اسـتاني، مـلي و بـين‌المللي در نـگارخـانه فـارس اعـم از عـكس، خـوشـنويـسي، نـقاشـي، مـجسـمه سازي ... از سـال 1374 تا 1385 و نيز جشنواره‌هاي هفتة حـقوق كودك فـارس، هـفتة هنر فـارس، هـفتة‌ ادب فارس و...

1385 مدير اجرايي و علمي نهمين يادروز سعدي

1386 دبير علمي دهمين يادروز سعدي

1386 دبير برگزاري مراسم بزرگداشت پرفسور شارل هانري دو فوشه‌كور

1387 دبير همايش گفت‌وگو با حافظ (شهر كتاب تهران)

1387 دبير علمي یازدهمين يادروز سعدي

1387 دبير برگزاري نمايشگاه آثار قرآن نگاران فارس در مؤسسه آموزش عالي حافظ

1387 دبير برگزاري مراسم نكوداشت استاد حسن امداد

1388 دبير علمي دوازدهمين يادروز سعدي

1388 دبير همايش موسيقي شعر حافظ (شهر كتاب تهران)

1389 دبير همايش سعدي در غزل (شهر كتاب تهران)

1389 دبير علمي سيزدهمين يادروز سعدي

1390 دبير همايش سعدي در قصيده (شهر كتاب تهران)

1390 دبير علمي چهاردهمين يادروز سعدي

1390 دبير برگزاري مراسم نكوداشت پرويز خائفي

1391 دبير علمي پانزدهمين يادروز سعدي

1391 دبير برگزاري «... تا سووشون سيمين»؛ بزرگداشت سيمين دانشور

 

سخنراني‌ها و مقالات

1371 خواجوي كرماني و شاعران شيراز (كنگره بين المللي خواجوي كرماني)

1373 نقش جرجاني در فرهنگ اسلامي ايران (كنگره جرجاني)

1374 پزشكان نامي فارس (ارايه شده در مراسم انجمن پزشكان جوان فارس)

1375 نگاهي گذرا به تاريخ فارس (مقدمه كتاب فارس)

1376  فضاي سينة حافظ هنوز پر ز صداست (ويژه تشكيل مركز حافظ‏شناسي)

1377 پارسه (ارايه شده در نشست انجمن دوستداران ميراث فرهنگي فارس)

1377 شيراز و زبان فارسي (ارايه شده در جمع دانشجويان ژاپني رشته زبان فارسي)

1377 شيراز حافظ، وايمار گوته (روزنامه پارس)

1377 مركز فرهنگي پمپيدو (روزنامه پارس)

1377 حافظيه ديروز، امروز، فردا (روزنامه پارس)

1377 دروازة قرآن (دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهي / جلد 1)

1377 موزه پارس (دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهي / جلد 2)

1377 وقار شيرازي (دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهي / جلد 2)

1377 وصال شيرازي (دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهي / جلد 2)

1377 مجدالدين فيروزآبادي (دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهي / جلد 2)

1378 فرهنگ شهر شيراز (روزنامه پارس)

1378 نقش فارسيان در تدوين لغتنامه با نگاهي به آثار مجدالدين فيروزآربادي صاحب قاموس (ارايه شده در كنگره بين‌المللي بزرگداشت مجدالدين فيروزآبادي)

1378 فارس در آثار زرين كوب (مراسم بزرگداشت زرين كوب)

1378 فارس‌شناسي در قرن بيستم (ارايه شده به كنگره ايران‌شناسي (ISIS) ـ واشنگتن دي.سي.)

1379 خاطر حزين (فارس‌شناخت)

1379 سعدي شاعر عشق (فارس‌شناخت)

1379 اقتداري و پژوهش‌هاي فارس (ارايه شده در مراسم نكوداشت استاد اقتداري)

1380 ايران و آلمان، پيوستگي‌ها و دلبستگي‌ها (ارايه شده در مراسم هفته فرهنگ ايران وآلمان)

1380 سعدي شيرازه‌بند مكتب ادبي شيراز (‌ارايه شده در كنگره جوامع فارسي زبان تاجيكستان)

1380 وصال شيرازي و مكتب شيراز (بزرگداشت خاندان وصال)

1380 كارنامه سعدي پژوهي (سايت سعدي‌شناسي)

1381 هوگو و سعدي در دنياي امروز (ارايه شده در نشست علمي در پاريس)

1381 فرهنگ در فارس با نگاهي به كارنامه استاد حسن امداد (بزرگداشت استاد حسن امداد از سوي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي)

1382 جايگاه سعدي در تاريخ ادبيات ايران (ارايه شده در كنگره ايران‌شناسي ISIS در لندن)

1382 جوامع فارسي زبان، چالش‌ها و اميدها (ارايه شده در كنگرة انجمن جوامع فارس زبان در ارمنستان)

1383 شيراز (دايره المعارف تشيع / جلد 10)

1384 سعدي تجدد و مدرنيته (ارايه شده در كنگره ايران‌شناسي ISIS تورنتو)

1384 شيوه پژوهش‌هاي علمي با نگاهي كاربردي در تبيين تاريخ شيراز (ارايه شده در كنگرة بافت تاريخي شيراز در تهران)

1384 قرآن‌ نگاران مكتب فارس (كتاب ياران يكشنبه / دفتر اول)

1384 شيراز كهن (ارايه شده در نشست انجمن ادب فارس)

1384 دانشنامه سعدي (بخارا / شماره 50)

1385 معرفي نسخه‏اي نفيس از شاهنامه (ارايه شده در كنگره متن‌شناسي شاهنامه از شيراز تا طوس)

1385 آرامگاه حافظ (دانشنامه ايرانيكا / جلد 14)

1386 وین گلستان همیشه خوش باشد (ياد روز سعدي)

1387 روزی خوش به نام سعدی (ياد روز سعدي)

1387 سعدي به روايت روشنفكران (شهروند امروز / شماره 43)

1388 کاخ دولت یا بوستان سعدی (ياد روز سعدي)

1388 زركوب شيرازي (دانشنامه زبان و ادب فارسي / جلد 3)

1389 عارفانه‌ها و عاشقانه‌ها (ياد روز سعدي)

1389 ميراث امداد و مسئوليت ما (ارايه شده در مراسم يادمان استاد امداد)

1389 آموزه‌هاي حج در آثار سعدي (سايت دانشنامه فارس)

1389 سعدي در صدر دست نوشته‌هاي ايران (ايسنا)

1389 مكتب ادبي شيراز (كتاب ياران يكشنبه / دفتر دوم و سوم)

1390 مدح قصايد سعدي (ياد روز سعدي)

1390 در ستايش شاعر (ارايه شده در مراسم نكوداشت پرويز خائفي)

1390 مركز سعدي‌شناسي در يك نگاه (نشريه كتاب ماه ادبيات / شماره 48)

1390 حافظيه (دايره المعارف بزرگ اسلامي / جلد 19)

1390 به هند آمدم بعد از آن رستخيز (سخنراني در پنجمين همايش انجمن جوامع فارسي زبان در حيدرآباد هند)

1391 بيدل از بي‌نشان چه گويد باز؟ (يادروز سعدي)

1391 مصر؛ پربسامدترين واژه جغرافيايي در كليات سعدي (سخنراني در جمع استادان زبان فارسي هند در آرامگاه سعدي)

 

كتاب‌ها و مجموعه‌هاي چاپ شده

1374 طرح تدوين دانشنامه فارس

1374 عكس فارس

1377 سعدي‌شناسي دفتر اول

1377 حافظ‌شناسي دفتر اول

1377 نگاهي به تحولات فارس در آستانه استبداد صغير

1378 حافظ‌شناسي دفتر دوم

1378 سرزمين مهر و ماه

1378 سعدي‌شناسي دفتر دوم

1378 فارس شناخت دفتر اول

1378 فارس شناخت دفتر دوم و سوم

1379 فارس شناخت دفتر چهارم

1379 عاشقانه‌هاي سعدي

1379 سعدي‌شناسي دفتر سوم

1379 طرح تدوين دانشنامه خليج فارس

1380 سعدي‌شناسي دفتر چهارم

1380 فارس شناخت دفتر پنجم

1381 فارس شناخت دفتر ششم

1381 سعدي‌شناسي دفتر پنجم

1382 سعدي‌شناسي دفتر ششم

1383 سعدي‌شناسي دفتر هفتم

1383 مجالس شاهنامه (تحليل و گزيده شاهنامه محمد داوري و آقا لطف‌الله صورتگر)

1383 الف.لام.ميم (تحليل و گزيده آثار قرآن نگاران فارس)

1383 فارس شناخت دفتر هفتم

1383 فارس شناخت دوره جديد دفتر اول

1384 سعدي‌شناسي دفتر هشتم

1384 فارس شناخت دوره جديد دفتر دوم

1384 باغ‌هاي تاريخي شيراز

1384 مساجد  تاريخي شيراز

1384 دانشنامه آثار تاريخي فارس

1385 سعدي‌شناسي دفتر نهم

1385 كتاب  اطلس تاريخي خليج فارس (Historical atlas of the Persian Gulf)

1386 سعدي‌شناسي دفتر دهم

1387 یکی قطره باران، گزیده متون ادب فارسی

1387 سعدي‌شناسي دفتر یازدهم

1388 سعدي‌شناسي دفتر دوازدهم

1389 سعدي‌شناسي دفتر سيزدهم

1390 سعدي‌شناسي دفتر چهاردهم

1391 سعدي‌شناسي دفتر پانزدهم

 

كتاب‌هاي در دست تأليف و چاپ

1. شيوه پژوهش و مرجع‌شناسي

2. تاريخ ادبيات فارس

3. مكتب ادبي شيراز

4. دانشنامه فارس (جلد اول)

5. تاريخ مختصر فارس همراه با روز شمار تاريخ فارس

6. كتاب شيراز (مجموعه مقالات)

7. شيراز در سفرنامه‌ها

8. كتاب فارس (ويژه شهرستان‌هاي فارس)

9. شرح قصايد سعدي

10. سعدي و سعديه

11. حافظ و حافظيه

12. سعدي در تذكره‌ها‏، دانشنامه‌ها و فرهنگ‌ها 

 

طرح‌هاي پژوهشي

1. طرح جامع توسعه فرهنگي فارس

2. طرح ايجاد خانه فرهنگ عشاير ايران در ياسوج

3. طرح ساماندهي گردشگري درون شهر شيراز با هدف ماندگاري بيشتر گردشگران

4. طرح مديريت روزآمد با استفاده از دستاوردهاي نوين

5. طرح نقش گردشگري در توازن منطقه‌اي با توجه به ده استان توسعه نيافته

6. طرح «كتاب آبي توسعه» ويژه كشورهاي فرانسه، هند، كره‌جنوبي، ژاپن و عربستان

7. مشاور در تدوين طرح باغ موزه مشاهير در جوار حافظيه

 
آدرس ایمیل و وب سایت‌ها:
 
E-mail: kkamali2001@yahoo.com

 

Web:www.Fars-Encyclopedia.com

Web:www.Sadishenasi.com

Web:www.kkamali.com

Web:www.hafez.ac.ir

 

 

 
 
دسترسی‌ها
  زندگینامه
  رویداد
  سخنرانی
  گفت و گو
  مقاله
  کتاب‌
  عکس های شخصی
  درباره کوروش کمالی
  ارتباط با من
  آر اس اس