اي عشق همه بهانه از توست

به بهانه چاپ كتاب موزة هنر مكشين‌فام

تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۰

هربرت ريد معتقد است كه «هنر طرحي است كه حساسيت، آن را شكل مي‌دهد و احساسي است كه شكل خوب را به‌وجود مي‌آورد». داستان هنر چيزي جز آغازي هميشگي و دلنشين نيست؛ همان اصول كاربرد رنگ‌ها كه موجب غناي آثار زيباي لطفعلي صورتگر شيرازي، صدرالدين شايسته شيرازي، محمود اولياء، علي‌اصغر تجويدي، حسن مشكين‌‏فام و... مي‌شود. همان غناي زيبا و طرح خطوط دلنشيني است كه در نقاشي‌هاي طبيعت‌گراي غلام‌حسين صابر و بيژن بهادري‌كشكولي مي‌توان بازيافت همان نگاره‌هاي احساس، تأمل و خلوصي كه در رگ‌رگ حرير رنگارنگ و الواني انديشه‌هاي متعالي اين هنرمندان نهفته است.
هنر، زبان و نماد انديشه‌هاي ناب است كه به گونة آرماني در خطوط نگارشي سترگان اين عرصه چونان ابن‌مقله بيضاوي، ميرزا احمد نيريزي، محمدشفيع ارسنجاني، خاندان وصال، محمد مشكين‌فام و حميد ديرين نقش بسته است. تمامي لحظات نابي است كه در قاب تصويري توانمندانه چون چهره‌نگاران شيرازي، ميرزا حسن عكاسباشي و محمدرضا شيرازي به منصّه ظهور مي‌رسد... بارها به تماشايش مي‌نشيني و آغاز دوباره‌اي را چشم انتظار مي‌ماني! نقش‌هاي حجاري شدة حبيب مشكين‌فام، هدايت‌الله يوسفي و... گويي به گونه‌اي تحسين برانگيز از قيود مادي رهايي يافته به اعماق جاودانگي حقيقي هنر، دست يافته‌اند و مگر هنر جز آن است كه عميق‌ترين تاملات‌انديشگي هنرمند، روياها و آرمان‌هايش را به تصوير كشد.
اين‌همه جويباري است از زمزمه‌هاي سحرآميز گنجينة كتاب ارزشمندي كه به همت و شايستگي حسن مشكين‌فام و به همياري دكترغلامرضا وطن‌دوست گرد آمده است.
در اين اثر هنرمندانه، با مفهوم هنر ويژگي‌هاي آن و نيز نام‌آوران و سرآوران عرصه آشنا و دم‌خور مي‌شويم.
همگام و همراه با نام هنرمندان اين سرزمين به موزه‌اي گام مي‌نهيم، كه گنجينة افكار بديع و خلاقيت‌هاي بايسته‌اي است كه گذر زمان بر آن سايه فراموشي نيانداخته است؛ چنان سرشار از عطر نسترن‌هاي احساس ژرف و خالصي است كه سرمست از ديدار و درك آن برمي‌آييم.
حسن مشكين‌فام، هنرمند توانمند اين سرزمين، كوشيده است تا هر آن‌چه نقش زيبايي است را از نوعي ديگر به خوانندگان و بينندگان اين اثر هنري، بنمايد. در گوشه‌گوشه اين گنجينة هنر، يادمان‌هايي از انسان‌هايي ويژه نهفته است. گويي در تالار تاريخ عبور مي‌كني و شگفتا كه هرآنچه نقش زيبايي است، توشة خود مي‌نمايي!
اين كتاب فراتر از زيبايي‌ها دلنشين خود گزارش يك اتفاق ماندگار است. گزارش تلاشي جانفرسا از سر عشق براي بنياد نهادن نخستين موزه خصوصي هنرهاي تجسمي در ايران، موزه‌اي كه تار و پودش را از عشق و احساس تنيده‌اند. با خون دل و سعي و تلاش براي تداوم حركتي ماندگار. بايد دستي بر آتش داشت و دلي در سوداي فرهنگ و هنر تا بداني كه تداوم يك حركت فرهنگي با توان و توشه فردي چه فرود و فرازها و چه شگفت سختي‌‌هايي دارد.
انديشه ايجاد گنجينه يا موزه در ايران به‌منظور ارايه، نگهداري و حفظ ميراث گذشتگان، نخست بار توسط صنيع‌الدوله ارايه و به‌همين مناسبت در سال1295 (هـ.ش) يكي از اتاق‌هاي بزرگ عمارت قديم وزارت معارف در ضلع شمالي مدرسه دارالفنون بدان اختصاص يافت. از آن پس تا كنون موزه‌هاي گوناگوني در ايران زمين تأسيس شد كه هر يك كاركرد ويژه‌اي دارند. در سال 1316 نخستين موزه‌هاي فارس در تخت‌جمشيد و باغ نظر افتتاح شد. در سال1317 موزه ساسانيان در بيشابور آغاز به كار كرد. سال 1354 سال گشايش موزه تاريخ طبيعي و تكنولوژي دانشگاه شيراز بود و تا سال1379 موزه‌هاي هفت‌تنان، موزه نظامي عفيف‌آباد، موزه شاهچراغ(ع)، موزه خانقاه احمدي، موزه شهدا، موزه نارنجستان قوام و موزه وقف شمار موزه‌هاي فارس را به ده رساند. در فاصلة سال1379 تا 1384 گنجينه تاريخ فارس در خانه زينت‌الملك، گنجينه آواها و نواها در منزل منطقي‌‌نژاد، گنجينه لباس‌هاي آييني و سنتي در منزل صالحي، خانه هنر در منزل صابر، خانه خاتم در منزل سعادت، گالري زند در ارگ كريمخاني و موزة هنر مشكين‌فام در خانه فروغ‌الملك تأسيس شد. در ميان اين گنجينه‌ها، موزه هنر مشكين‌فام رنگ و بويي ديگر دارد. وجه مشترك ديگر گنجينه‌ها دولتي يا عمومي بودن آنان است و وجه تمايز گنجينه مشكين‌فام خصوصي بودن آن. در عرصه هنر و فرهنگ به دليل فرهنگ عمومي و قوانين موجود، بخش خصوصي، بخشي درآمدزا نيست كه هزينه‌بر است و بايد براي عشق از درآمد آموزشي و خلق آثار بر گيري و از نان خود بكاهي تا هزينة نگهداري و تداوم موزه خصوصي را فراهم‌آوري. بايد بكوشي و بجوشي تا بتواني اداي ديني كني به هنرمندان نقاش و خوشنويس و حجار و مجسمه‌ساز اين ديار و فضايي بيارايي كه تجسم ذوق و هنر چشم‌نواز مردان و زنان هنرمند اين سرزمين باشد براي امروزيان و فرداييان.
و حسن مشكين‌فام با همة داشته‌ها و با همياري هنرمندان و هنردوستان، باني اولين موزه خصوصي هنرهاي تجسمي ايران در شيراز شده است. براي نقاش و عكاس و هنرمندي چون او كوچه پس كوچه‌هاي باغ‌هاي قصرالدشت شيراز، خيابان‌هاي زيبا و سنگفرش پاريس، محله سنگ سياه و گالري‌هاي مدرن تهران همه بهانه و فضايي است براي خلق آثار زيبا و ارايه اين زيبايي‌ها.
بايد همتش را ستود. ياري‌اش كرد و الگويي ساخت براي حضور ديگران در عرصه‌هايي از اين دست تا در روزگاري نه‌چندان دور اين سرزمين آراسته‌تر شود به عشق.

دسترسی‌ها
  زندگینامه
  رویداد
  سخنرانی
  گفت و گو
  مقاله
  کتاب‌
  عکس های شخصی
  درباره کوروش کمالی
  ارتباط با من
  آر اس اس